Water, een hulpbron in gevaar

Ongelijkheden bij de verdeling

Deze watervoorraad is voldoende om te voorzien in de behoeften van een wereldbevolking van 7 miljard mensen, maar helaas is hij ongelijk verdeeld over de planeet, met name als gevolg van klimaatschommelingen die in verschillende regio’s van de wereld zorgen voor verschillende omstandigheden qua regenval en verdamping. Sommige landen beschikken dan ook over grote waterreserves (Canada, China, Brazilië, India, Rusland, Indonesië, de Verenigde Staten, enz.), terwijl andere zich in dorre of semi-aride gebieden bevinden (Niger, Syrië, Palestina, enz.).

Maar de natuurlijke verdeling van water op de planeet is niet genoeg om te verklaren waarom sommige landen problemen hebben met de watervoorziening…

De staten beschikken niet over dezelfde financiële en technische middelen om de middelen te mobiliseren

De toegang tot drinkwater van voldoende kwaliteit voor consumptie vereist aanzienlijke investeringen voor de aanleg van adequate infrastructuren. Naast het beheer van deze hulpbron houden deze infrastructuren zich ook bezig met de behandeling van afvalwater, om de verspreiding van ziekten en de vervuiling van aquatische hulpbronnen te voorkomen. Sommige regio’s in de wereld kampen met waterproblemen, ook al zijn de watervoorraden overvloedig: dit is het geval in de Democratische Republiek Congo, die de op één na grootste rivier ter wereld heeft, maar waar slechts 2% van de bevolking toegang heeft tot water van bevredigende kwaliteit. De problemen in verband met de beschikbaarheid van water weerspiegelen dus de kloof tussen arme en rijke landen.

De menselijke bevolking is ook ongelijk verdeeld

L’Asie dispose de 30% des ressources d’eau disponibles, mais concentre aussi 60% de la population du globe terrestre, alors que l’Amazonie possède 15% de ces ressources pour seulement 0,3% de la population mondiale.

Veel conflicten

Deze kostbare hulpbron is ongelijk verdeeld over de landen. De Verenigde Naties noemen het “de negen grootmachten op het gebied van water”: Brazilië, Colombia, Rusland, India, Canada, de Verenigde Staten, Indonesië, Congo en China, die samen 60% van al het zoetwater in de wereld in handen hebben.

Door de schaarste en de ongelijke verdeling is het moeilijk toegankelijk. Zoet water staat dus al honderden jaren in het middelpunt van conflicten.

Enkele voorbeelden:

1ste-2de eeuw – Verovering van Noord-Afrika: er ontstaan snel conflicten tussen militaire nederzettingen en de plaatselijke bevolking om de controle over het water.
15e eeuw – Zwitserland: conflicten tussen dorpen ontstaan over de verovering van bergriviertjes; kanalen worden vernield en botsingen tussen gemeenschappen soms bloedig.
1913-1925 – VS: bombardementen op het aquaduct van de waterafleiding in de vallei om de stad Los Angeles te bevoorraden.
1990 – Centraal-Azië: tussen Kirgizstan en Oezbekistan brak groot intercommunaal geweld uit over de verdeling van water. Het geweld kostte 300 mensen het leven.
April 1999-februari 2001 – Kenia: botsingen tussen boeren en nomadische herders over de toegang tot en het gebruik van water, met meer dan 100 doden tot gevolg.
September 2004 – Angola: geschillen over de toegang tot drinkwater ontaarden in interetnische botsingen, waarbij verscheidene doden vielen.

Hoe kunt u het op uw bedrijfsniveau behouden?

Als u een bedrijf bent en oplossingen wilt vinden en implementeren om uw waterverbruik te verminderen en zo waterbesparing te bevorderen, lees dan ons artikel over dit onderwerp.

distribution of water in danger of drought