Europese Week voor Duurzame Ontwikkeling x AGEC

De Europese week voor duurzame ontwikkeling (EWSSD)

De SEDD is een gelegenheid om duurzame ontwikkeling te bevorderen en zo meer bekendheid te geven aan de uitdagingen ervan en zoveel mogelijk mensen te mobiliseren.
“Het doel is om aan de hand van verschillende projecten te illustreren hoe iedereen kan bijdragen aan de verwezenlijking van de 17 SDG’s van de 2030-agenda, die in 2015 door de VN is aangenomen.

De 2030-agenda bevat een stappenplan dat alle maatschappelijke vraagstukken bestrijkt. Het bevat een vrijwillige visie om de wereld te veranderen door armoede uit te bannen en te zorgen voor de overgang naar duurzame ontwikkeling tegen 2030.
Staten, lokale autoriteiten, verenigingen, bedrijven, burgers…
Iedereen wordt opgeroepen deel te nemen aan de verwezenlijking van de SDG’s en bij te dragen tot het vinden van oplossingen.

De SEDD is een evenement dat voor iedereen openstaat en voortleeft dankzij de mobilisatie van iedereen. Alle acteurs zijn uitgenodigd om mee te doen!”

Semaine Européenne développement durable SEDD AGEC

Wet tegen afval voor een circulaire economie (AGEC)

De AGEC-wet, die staat voor Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (anti-afvalwet voor een circulaire economie), is een wet die een antwoord biedt op verschillende milieu-, economische en maatschappelijke problemen door de ontwikkeling van een economisch model voor te stellen dat gebaseerd is op de circulaire economie.

De belangrijkste doelstellingen van de AGEC-wet zijn het beëindigen van het in de handel brengen van kunststofverpakkingen voor eenmalig gebruik tegen 2040 en het bestrijden van afval.

Het doel is over te schakelen van een lineair consumptiemodel (produceren-> distribueren-> consumeren-> weggooien) naar een hulpbronnenefficiënte circulaire economie (produceren-> distribueren-> consumeren-> inzamelen-> recyclen)

 

logo AGEC

AGEC x SEDD

“Acteren in het dagelijks leven”.

Dit is het thema dat dit jaar is gekozen voor de Europese Week voor duurzame ontwikkeling.
Het is ook de gedragslijn van de wet AGEC, die tot doel heeft verandering te brengen in de afvalproblematiek door in te spelen op onze gewoonten:

– Vermindering van het gebruik van plastic materialen
– Veranderende productiemodellen
– Leren en uitvoeren van anti-afval gebaren
– Betere voorlichting van de consument
– Tegen geprogrammeerde veroudering

Bezoek de website van de overheid om projecten in uw stad te vinden en eraan deel te nemen: https://esdw.eu/?lang=