Mistral Constructeur x The SeaCleaners

1. De SeaCleaners: presentatie

Opgericht in 2016 door zeiler Yvan Bourgnon, heeft het als hoofddoel om preventieve en curatieve oplossingen te ontwikkelen, op land en op zee, om de oceanen te beschermen tegen plastic vervuiling.

Deze doelstelling is gebaseerd op 4 hoofdmissies:

 

Bewustmaking en educatie

Verzamelen op het land en op zee

Collecte de déchets à terre et en mer

Onderzoek doen naar vervuiling en het effect daarvan op ons milieu en onze gezondheid

Verbetering van de circulaire economie

Mener la recherche pour comprendre la pollution plastique et ses impacts Valoriser l'économie circulaire

Et c’est à travers des projets concrets que TSC (The SeaCleaners) mène son combat contre la pollution plastique.

Son engagement le plus symbolique est la fabrication d’un catamaran géant : le Manta. Ce bateau usine de tri pourra collecter, trier et revaloriser les déchets récupérés en mer.

2. Voorstelling van de Manta: “de reus van de zeeën

De Manta is een kolossaal project. Een reusachtige catamaran van bijna 63 meter hoog, ontworpen om het afval dat uit de zeeën en oceanen wordt opgehaald, te verzamelen, te sorteren en vooral opnieuw te gebruiken.

Inzameling: dankzij opvangmatten en 2 kleine boten die speciaal zijn ontworpen voor ondiepe of smalle gebieden, wordt het afval aan boord van de boot gebracht om te worden gesorteerd.
Sortering: afhankelijk van het ingezamelde afval wordt het aan boord hergebruikt of aan land gerecycleerd. Afval dat niet kan worden gerecycleerd, zal aan boord worden opgeslagen in een ruimte van 200 m³.
Hergebruik: met behulp van een afvalenergie-eenheid die afval omzet in energie om de boot (gedeeltelijk) aan te drijven. Dankzij dit systeem kan 90% van het plastic afval rechtstreeks op zee worden beheerd.
De lancering van de Manta is gepland voor 2025. De eerste reizen zouden naar Zuidoost-Azië moeten gaan, naar de meest vervuilde gebieden.

Bateau-usine collecteur de déchets : le Manta

Voor meer informatie over de Manta : https://www.theseacleaners.org/fr/manta-innovation/

3. Mistral Constructeur x The SeaCleaners: ons engagement

Door ons beroep zijn wij rechtstreeks betrokken bij de problematiek van illegaal plastic afval. Deze vervuiling heeft namelijk ook gevolgen voor het drinkwater, met name vanwege de microplastics.

Het lag voor de hand voor ons om nog verder te gaan in ons engagement door een vereniging te steunen die strijdt voor het behoud van het milieu en, in dit geval, tegen de vervuiling van plastic water.

Bovendien heeft het technologische en innoverende aspect van het Manta-project ons, als industrieel bedrijf, onmiddellijk overtuigd. Deze reusachtige catamaran zal een belangrijke bondgenoot zijn bij deze monumentale missie om onze oceanen, zeeën en rivieren schoon te maken.

Daarom hebben wij besloten dit engagement voort te zetten door TSC te steunen via de verkoop van geëngageerde flessen, gepersonaliseerd met de kleuren van de vereniging.

Een deel van de winst van de verkoop zal worden gedoneerd aan TSC. In de eerste plaats om de productie en lancering van de Manta te ondersteunen, maar ook om alle andere acties te ondersteunen die in de loop van het jaar zijn uitgevoerd: bewustmaking van het publiek, organisatie van opruimdagen (CleanUp Day) of deelname aan evenementen om het publiek bewust te maken.

Ook u kunt zich aansluiten bij de SeaCleaners-beweging door deze fles te adopteren die zich inzet voor afvalvermindering.

Bouteille en verre engagée Re-Feel

Om de fles te bestellen, neem contact met ons op.

Voor meer informatie, bezoek de website van The SeaCleaners