Antiafvalwet – Nieuwe verboden vanaf 1 januari 2021

Zoals u weet, komt de antiafvalwet begin 2021 opnieuw in het nieuws omdat zij nieuwe artikelen toevoegt aan de lijst van verboden plastic producten voor eenmalig gebruik.

Met ingang van 1 januari 2021 zijn de volgende voorwerpen verboden

– Rietjes
– Wegwerp bestek
– Roerstaafjes
– Afhaalbeker deksels
– Dozen van geëxpandeerd polystyreen (dozen voor fastfood)
– Biefstuk kiezen
– Ballon stengels
– Plastic confetti
– Oxo-afbreekbare plastic voorwerpen

Loi anti-gaspillage

Maar naast deze verboden zijn er ook andere maatregelen om de hoeveelheid plastic afval te beperken.

Bijvoorbeeld het verbod op het uitdelen van gratis plastic flessen in openbare gelegenheden of bedrijfsruimten.

In dezelfde geest wordt ook het gebruik van plastic flessen bij feestelijke, culturele of sportevenementen verboden.

Aan de consumentenkant zullen in supermarkten sorteerbakken worden geplaatst om de verpakkingen van gekochte producten in te zamelen.

En natuurlijk is de productie of invoer van plastic tassen voor eenmalig gebruik volledig verboden.

 

Andere oplossingen zijn mogelijk.
Geconfronteerd met deze nieuwe verboden, worden andere oplossingen ontwikkeld. Het doel is het gebruik van wegwerpplastic te beperken door bulkverpakkingen of herbruikbare verpakkingen.
Om de kringloopeconomie te bevorderen, worden consumenten namelijk uitgenodigd hun eigen herbruikbare containers mee te brengen naar de winkels. Uiteraard moeten de containers worden aangepast aan het aangekochte product en zullen detailhandelaren ook herbruikbare containers kunnen aanbieden aan hun klanten.
Supermarkten, hypermarkten en andere grote detailhandelszaken (>400 m²) zullen hun klanten schone en geschikte containers voor meermalig gebruik moeten aanbieden.
Ten slotte moeten verkopers van afhaalmaaltijden een betere prijs bieden aan consumenten die hun eigen herbruikbare verpakkingen meenemen.
Eenvoudige handelingen die ons in staat stellen dagelijks te handelen om ons te bevrijden van verspilling en onze natuurlijke hulpbronnen te behouden.
Herinnering aan de anti-afval wet
De antiafvalwet, die in januari 2020 unaniem door de Senaat is aangenomen, heeft tot doel onze lineaire economie om te vormen tot een circulaire economie.
Het is opgebouwd rond 5 hoofdassen:
– Wegwerpplastic uitbannen door geleidelijk alle plastic verpakkingen en bepaalde voorwerpen voor dagelijks gebruik te verbieden en oplossingen voor bulkverkoop te ontwikkelen.
– De consument beter informeren.
– Afval verminderen en hergebruik op basis van solidariteit ontwikkelen door een verbod in te stellen op de vernietiging van onverkochte non-foodartikelen, de verkoop van afzonderlijke medicijneenheden en het systematisch afdrukken van ontvangstbewijzen.
– Bestrijding van geprogrammeerde veroudering door een duurzaamheidsindex op te stellen en het gebruik van reserveonderdelen te bevorderen.
– Verantwoordelijker produceren door fabrikanten bewust te maken van afvalbeheer en milieuvriendelijke producten aan te moedigen.
Ter herinnering: op lange termijn wordt ernaar gestreefd het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik tegen 2040 volledig uit te bannen.
Twintig jaar om nieuwe consumptiegewoonten te creëren en plastic te verbieden.
Onze planeet zal ons dankbaar zijn!
Ecoresponsable